Polite tourist

Kiinaan matkustaessa kannattaa ottaa huomioon nämä kohteliaisuussäännöt.

Nimen käyttäminen- Using name:


Kohtelias tapa Kiinassa on kutsua toista sukunimellä jonka eteen lisätään henkilön titteli tai sana herra (xiangsheng), rouva (nüshi) tai neiti (xiaojie).
Älä missään tapauksessa puhuttele uutta tuttavaasi etunimellä, sillä sitä saa käyttää ainoastaan läheiset ihmiset. Teitittely on todella yleistä ja kohteliasta kiinassa kuten saksassakin. Vanhempia, esimiehiä sekä sinua vanhempia ihmisiä teititellään. Kaupoissaa asiakkaitakin teititellään.
Jos henkilö on kuitenkin antanut luvan sinutella tai antanut länsimaisen nimensä niin etunimeä voi käyttää myös heti tutustuessa.


A polite habit in China is to call other on his surename. Before surename put person's title or word mister (xiangsheng), Mrs. (nüshi) or miss (xiaojie).
Do not ever call to by first name your new acquaintance because only close people can use it. If person has gave you permission to call him by first name or he has gave you his western name, you can use first name with no problems.

Kotiin kutsuminen- Inviting to home

Kiinalaiset eivät yleensä kutsu uusia tuttavuuksia omaan kotiinsa. Tapaamiset hoidetaan yleensä ravintoloissa. Jos saat kutsun jonkun kotiin, on kohteliasta viedä pieni lahja. Suositeltavia lahjoja ovat viini, suklaa, hedelmät tai terveyttä edistävät luontaistuotteet. 8 mandariiniä on suositeltavaa ainakin uuden vuoden aikaan, sillä 8 on onnenluku ja mandariini on ''kultaa''. Kiinalaisia sanaleikkejä :)

Chinese don't usually invite new acquaintance to their home. Meetings are usually at restaurants. If someone invite you to their home first time, it's polite to bring a small gift. Recommended gifts are wine, chocolate, fruits and health-promoting natural remedies. 8 mandarins are recommend on new-year because 8 is the lucky number and mandarin is ''gold''. Chinese puns :)

_______

Mietin tässä kerran että kun joku ulkomaalainen tulee Suomeen vaikka työasioissa niin miksi aina Suomalaisten tulee käyttäytyä heidän tapojen mukaan tervehtiessä? Miten se kuului sanonta ''Maassa maan tavalla'' ? Vai onko tämä ovela tapa mielistellä tärkeitä firmojen pomoja tullessaan suomeen hehheh.

I wonder that when some foreigner come to Finland example on business things.. why always Finnish people need to behave on their way when they greet? Where is the saying ''When in Rome do as the Romans do''? or is this some kinda clever way to curry favor important business's bosses when they comes to Finland hehheh.

CONVERSATION

0 kommenttia:

Post a Comment

Thanks for leaving me a comment! I will answer you as soon as possible xoxo~

Back
to top